Inapoi la Paza si Stingerea Incendiilor

Acordarea asistentei tehnice de specialitate în situatii critice

1.Evalueaza starea critic
1.1. Evaluarea se realizeaza în corelatie cu particularitatile locului de instalare a starii critice.
1.2. Situatia critica este evaluata prin estimarea concomitenta a consecintelor previzibile si a posibilitatilor de interventie, în functie de tipul evenimentului.
1.3. Evaluarea starii critice se efectueaza prin analiza tuturor elementelor relevante privind pericolul/evolutia evenimentului.
1.4. Starea critica este evaluata cu operativitate pentru înlaturarea efectelor produse/previzibile ale evenimentului.

2.Propune solutii de înlaturare a starii critice
2.1. Solutiile propuse sunt corelate strict cu nivelul de evolutie si consecintele produse/previzibile ale evenimentului.
2.2. Propunerea de solutii privind înlaturarea starii critice este efectuata cu respectarea principiilor de interventie reglementate.
2.3. Solutiile de înlaturare a starilor critice sunt conforme cu scenariile de interventie prestabilite.
2.4.Propunerea de solutii se realizeaza cu adaptarea la modul de evolutie a evenimentului.

3.Supravegheaza punerea în aplicare a masurilor aprobate
3.1. Supravegherea se realizeaza urmarindu-se aplicarea procedurilor de interventie regulamentare.
3.2. Punerea în aplicare a masurilor de înlaturare a starii critice este realizata prin compararea efectelor produse în urma interventiilor cu cele estimate.
3.3. Urmarirea punerii în aplicare a masurilor de înlaturare a starii critice se realizeaza pâna la disparitia totala a pericolului.

Gama de variabile
Situatii critice: stare de pericol de incendiu, avarie tehnica cu potential de explozie/incendiu, incendiu, calamitati naturale.
Particularitatile locului de instalare a starii critice:
-spatiu închis izolat/înglobat într-o structura;
-spatiu deschis izolat/adiacent altor spatii cu pericol;
-cladire înalta/foarte înalta cu sau fara aglomerari de persoane;
-spatii cu valori mari ale sarcinii termice;
-spatii destinate persoanelor care nu se pot evacua singure;
-instalatii tehnologice cu pericol ridicat de incendiu.
Consecinte/efecte previzibile: formarea norilor de gaz în concentratie de explozie, spargerea unor vase de reactie/recipienti tehnologici care contin produse inflamabile/lucreaza la presiuni si temperaturi ridicate, propagarea cu rapiditate a incendiului în vecinatati, producerea unui numar mare de victime, afectarea grava a mediului ecologic, etc.
Elemente relevante privind pericolul/evolutia evenimentului: parametrii de stare înregistrati local si în vecinatatile conexe (presiuni, temperaturi, concentratii, radiatii electromagnetice), cantitati de material combustibile, caracteristicile de ardere ale materialelor combustibile, starea de agregare a materialelor combustibile, etc.
Posibilitati de interventie: antrenare de resurse umane specializate din cadrul locului de munca/serviciului de pompieri, actionarea sistemelor de protectie locale neafectate de eveniment, actionarea pe plan local a sistemelor de izolare fata de vecinatati, executarea de manevre destinate evacuarii continutului unor echipamente, punerea în functiune a mijloacelor tehnice de stingere/interventie, alertarea altor forte specializate prevazute în planurile de interventie, etc.
Principii de interventie: respectarea reglementarilor în vigoare, respectarea prioritatilor, dimensionarea optima a fortelor, asigurarea colaborarii si conlucrarii între participantii la actiune.

Ghid pentru evaluare
Cunostinte:
- continutul activitatilor PSI
- cunostinte tehnice generale
- cunostinte specifice profilului de activitate
- caracteristicile locului în care se desfasoara activitatea
- procesul tehnologic din punct de vedere al parametrilor acestuia
- caracteristicile materialelor existente la locul de manifestare a starii critice
- prevederile actelor normative care reglementeaza activitatea de PSI
- tehnici de comunicare
Evaluarea va urmarii:
- capacitatea de estimare a consecintelor produse/previzibile ale unui eveniment în functie de tipul acestuia
- capacitatea de evaluare a starii critice în functie de particularitatile locului de instalare a acestuia, prin analiza elementelor relevante privind pericolul/evolutia evenimentului
- capacitatea de estimare a posibilitatilor de interventie în situatii critice în functie de tipul evenimentului si evolutia acestuia
- capacitatea de a propune solutii privind înlaturarea starilor critice cu respectarea principiilor de interventie reglementate, în conformitate cu scenariile de interventie prestabilite si în corelatie cu modul de evolutie a evenimentului
- capacitatea de supraveghere a aplicarii procedurilor de interventie regulamentare prin compararea efectelor produse în urma interventiilor cu cele estimate si pâna la disparitia totala a pericolului.

precedenta<............>urmatoarea
Cursul ofera informatii cu privire la modul de administrare al activitatii de paza si protectie impotriva incendiilor intr-o unitate economica.
Echipa Cursuri Gratis Online iti ofera posibilitatea de a te perfectiona in domeniul pazei si protectiei impotriva incendiilor, fara taxa de participare.