Inapoi la Paza si Stingerea Incendiilor

Munca în echipa

1.Identificarea rolului în cadrul echipei
1.1. Rolul în cadrul echipei este identificat conform reglementarilor interne.
1.2. Preluarea atributiilor este efectuata rapid, dupa stabilirea rolului în cadrul echipei
1.3. Sarcinile suplimentare sunt preluate prompt, conform cu indicatiile

2. Desfasurarea activitatii ca membru al echipei
2.1. Sarcinile sunt rezolvate operativ pentru atingerea obiectivelor stabilite.
2.2. Activitatea proprie este corelata cu misiunea echipei.
2.3. Orice necorelari ale activitatii proprii cu activitatea echipei

Gama de variabile
Reglementari interne: acte normative si regulamente care stabilesc modul de organizare, functionare si desfasurare a activitatilor specifice.
Componenta echipei: seful de grupa, servanti pompieri.
Obiective: misiune, sarcini de la sefii directi, etc.

Ghid pentru evaluare
Cunostinte:
- schema organizatorica si raporturile ierarhice si functionale;
- reglementari interne generale si specifice.
Aptitudini, atitudini, deprinderi:
- constiinciozitate;
- promptitudine;
- respect;
- corectitudine;
- comunicare eficienta.
La evaluare se va urmari:
- capacitatea de a colabora cu ceilalti membri ai echipei;
- modul în care îsi identifica rolul în cadrul echipei;
- modul de respectare a raporturilor ierarhice si functionale.

precedenta<............>urmatoarea
Cursul ofera informatii cu privire la modul de administrare al activitatii de paza si protectie impotriva incendiilor intr-o unitate economica.
Echipa Cursuri Gratis Online iti ofera posibilitatea de a te perfectiona in domeniul pazei si protectiei impotriva incendiilor, fara taxa de participare.