Inapoi la Paza si Stingerea Incendiilor

Planificarea activitatii de prevenire si stingere a incendiilor în unitate

1.Stabileste resursele necesare desfasurarii activitatilor de aparare împotriva incendiilor
1.1. Resursele sunt stabilite în corelatie cu nivelul riscului/categoria predominanta a pericolului de incendiu din obiectiv.
1.2. Stabilirea resurselor necesare se realizeaza în functie de caracteristicile obiectivului în care se desfasoara activitatea.
1.3. Resursele necesare se stabilesc pe baza evaluarii capacitatii de aparare împotriva incendiilor a obiectivului.

2.Esaloneaza etapele activitatii de prevenire si stingere a incendiilor în unitate
2.1. Esalonarea etapelor activitatii de PSI este efectuata în functie de prioritatile în solutionarea problemelor care afecteaza gradul de protectie la foc.
2.2. Etapele activitatii de PSI sunt esalonate în corelatie cu posibilitatile de solutionare tehnica a masurilor de aparare împotriva incendiilor.
2.3. Esalonarea etapelor activitatii de PSI se realizeaza în functie de posibilitatile de asigurare a resurselor necesare acesteia.

3.Aloca resursele necesare realizarii fiecarei etape
3.1. Resursele necesare sunt alocate în functie de complexitatea activitatii desfasurate.
3.2. Alocarea resurselor se efectueaza în corelatie cu evolutia situatiei operative în obiectiv.
3.3. Resursele necesare sunt alocate în functie de nivelul de pregatire si experienta personalului cu atributii PSI.

Gama de variabile
Resurse necesare: umane, materiale, financiare, timp.
Activitati de aparare împotriva incendiilor: controlul respectarii normelor, instruirea personalului, asistenta tehnica de specialitate, dotarea si întretinerea mijloacelor tehnice PSI.
Caracteristicile obiectivului:
- tipul obiectivului: spatii comerciale cu/fara aglomerari de persoane, spatii de cazare si alimentatie publica, unitati spitalicesti, obiective culturale, obiective industriale (chimice, energetice, de industrializare a lemnului, etc.);
- marimea obiectivului: suprafata obiectiv, suprafata construita;
- complexitatea obiectivului: categorie de importanta, ponderea obiectivelor cu grad ridicat de pericol/nivel ridicat de risc de incendiu, tehnologii aplicate, regim de înaltime, numar de persoane.
Nivelul riscului de incendiu: densitatea sarcinii termice, frecventa surselor de aprindere, gradul de instruire a salariatilor.
Categoria pericolului de incendiu: ponderea obiectivelor din categoria A, B, C pericol de incendiu.
Capacitatea de aparare împotriva incendiilor: realizarea constructiei în comformitate cu prevederile regulamentare din domeniul sigurantei la foc, asigurarea masurilor de preîntâmpinare a propagarii incendiilor, asigurarea cailor de acces si interventie, dotarea si echiparea constructiilor cu instalatii de PSI, dotarea cu mijloace mobile de interventie, gradul de instruire a personalului si fortelor specializate de interventie, etc.
Probleme care afecteaza gradul de protectie la foc:
-existenta unor stari de pericol (avarii tehnice, scurgeri de produse inflamabile, etc.);
-încalcari deosebite ale normelor PSI;
-neasigurarea mijloacelor tehnice de protectie la foc necesare;
-neasigurarea nivelurilor criteriilor de performanta privind siguranta la foc;
-manifestarea nepermisa si frecventa a unor surse de initiere a incendiilor, gradul de cunoastere si respectare de catre salariati a regulilor si masurilor PSI.
Situatia operativa în obiectiv: numar de incendii înregistrate, cauzele si împrejurarile care au condus la producerea incendiilor, modul de respectare a regulilor si masurilor de PSI de catre salariati, modul de dotare, întretinere si exploatare a mijloacelor tehnice de PSI, preocuparea factorilor de decizie pentru organizarea si desfasurarea activitatii.

Ghid pentru evaluare
Cunostinte:
- continutul activitatilor de aparare împotriva incendiilor
- cunostinte tehnice generale
- resursele alocate pentru desfasurarea activitatii PSI la nivelul unitatii
- prevederile actelor normative din domeniul apararii împotriva incendiilor
- categoriile de prioritati privind solutionarea problemelor
- situatia operativa din obiectiv
- situatia angajarii personalului
- cunostinte specifice profilului de activitate
- tehnici de comunicare
Evaluarea va urmarii:
- capacitatea de stabilire a resurselor necesare desfasurarii activitatilor de aparare împotriva incendiilor în functie de caracteristicile obiectivului si nivelul riscului/categoria predominanta a pericolului de incendiu din obiectiv
- modul de evaluare a capacitatii de aparare împotriva incendiilor a obiectivului
- capacitatea de determinare a prioritatilor în solutionarea problemelor care afecteaza gradul de protectie la foc si de esalonare a etapelor activitatii PSI în functie de acestea
- capacitatea de alocare a resurselor necesare realizarii fiecarei etape a activitatii de aparare împotriva incendiilor în functie de evolutia situatiei operative în obiectiv si nivelul de pregatire si experienta personalului cu atributii PSI

precedenta<............>urmatoarea
Cursul ofera informatii cu privire la modul de administrare al activitatii de paza si protectie impotriva incendiilor intr-o unitate economica.
Echipa Cursuri Gratis Online iti ofera posibilitatea de a te perfectiona in domeniul pazei si protectiei impotriva incendiilor, fara taxa de participare.