Inapoi la Paza si Stingerea Incendiilor

Organizarea activitatii de aparare împotriva incendiilor

1.Stabileste necesarul de personal pentru executarea activitatii de PSI
1.1. Necesarul de personal este stabilit în corelatie cu specificul si complexitatea activitatii care se desfasoara.
1.2. Necesarul de personal este determinat în functie de caracteristicile individuale ale executantilor din domeniul PSI.
1.3. Stabilirea necesarului de personal este realizata în corelatie cu intervalul de timp alocat pentru desfasurarea activitatii de PSI.

2.Atribuie responsabilitati personalului din domeniul PSI
2.1.Responsabilitatile sunt repartizate personalului cu atributii de PSI în corelatie cu prevederile înscrise în fisa postului.
2.2. Atribuirea responsabilitatilor se realizeaza în functie de particularitatile operatiilor de executat.
2.3. Responsabilitatile sunt repartizate tinându-se cont de caracteristicile individuale ale angajatilor cu atributii de PSI.

3.Stabileste procedura de lucru privind activitatile PSI
3.1. Procedura de lucru este stabilita în functie de natura activitatii care urmeaza sa se desfasoare.
3.2. Stabilirea procedurii de lucru se realizeaza în corelatie cu cerintele precizate în reglementarile specifice domeniului PSI.
3.3. Procedura de lucru este stabilita în functie de scopul activitatii de prevenire si stingere a incendiilor.

Gama de variabile
Specificul activitatilor: control de prevenire, reparare/întretinere mijloace tehnice PSI, stingerea unui incendiu, etc.;
Operatii de executat: deplasare catre/între obiective; verificarea sistemelor de prevenire/stingere a incendiilor, realizarea dispozitivului de interventie în caz de incendiu, demontare/montare/reparare utilaje si echipamente, redactare de documente justificative, etc.
Caracteristici individuale ale angajatilor cu atributii PSI: nivel de specializare, vechime, experienta, stapânire de sine, îndemânare, spirit de observare, aptitudini fizice (rezistenta la efort, noxe, stres, etc.)
Scopul activitatii de PSI: înlaturarea starilor de pericol/înlaturarea cauzelor potentiale de incendiu, cunoasterea regulilor de PSI de catre salariati, stingerea incendiilor, salvarea persoanelor si bunurilor materiale periclitate de incendiu, limitarea efectelor incendiului asupra vecinatatilor/mediului, etc.
Reglementari: O.G.R. nr.60/1997 aprobata prin Legea 212/1997; H.G.R. nr.571/1998; O.M.I. nr.775/1998;

Ghid pentru evaluare
Cunostinte:
- continutul activitatilor PSI
- cunostinte tehnice generale
- cunostinte specifice profilului de activitate
- principii de organizare a activitatii PSI
- prevederile actelor normative din domeniul apararii împotriva incendiilor
- proceduri/metodologii de lucru
- nivelul de pregatire si experienta în domeniul PSI al diferitelor categorii de personal
- scopul activitatii PSI
- tehnici de comunicare
Evaluarea va urmarii:
- capacitatea de stabilire a necesarului de personal în functie de complexitatea activitatii care se desfasoara, intervalul de timp alocat si nivelul de pregatire/experienta executantilor din domeniul PSI
- capacitatea de repartizare a responsabilitatilor în functie de caracteristicile individuale ale angajatilor cu atributii PSI si particularitatile operatiilor de executat
- capacitatea de stabilire a procedurii de lucru privind activitatile PSI în corelatie cu cerintele reglementarilor specifice si în functie de natura si scopul activitatii de prevenire si stingere a incendiilor care urmeaza sa se desfasoare.

precedenta<............>urmatoarea
Cursul ofera informatii cu privire la modul de administrare al activitatii de paza si protectie impotriva incendiilor intr-o unitate economica.
Echipa Cursuri Gratis Online iti ofera posibilitatea de a te perfectiona in domeniul pazei si protectiei impotriva incendiilor, fara taxa de participare.