Inapoi la Paza si Stingerea Incendiilor

Investigarea contextului producerii incendiilor

Descrierea unitatii
Unitatea cuprinde competentele necesare cadrului tehnic cu atributii PSI pentru identificarea elementelor caracteristice ale incendiului, stabilirea cauzelor probabile ale producerii acestuia si propunerea de masuri privind prevenirea producerii unui eveniment similar.

1.Identifica elementele caracteristice ale incendiului produs
1.1. Elementele caracteristice ale incendiului produs sunt localizate (delimitate) strict în functie de zona cea mai intensa de ardere.
1.2. Identificarea elementelor caracteristice ale incendiului produs se realizeaza prin corelarea proprietatilor de ardere ale materialelor prezente la locul focarului cu potentialul de aprindere si manifestarea sursei de initiere.
1.3. Elementele caracteristice ale incendiului produs sunt identificate.

2.Stabileste cauzele probabile ale producerii incendiului
2.1. Stabilirea cauzelor probabile ale producerii incendiului se efectueaza pornind de la pachetul de ipoteze acceptat.
2.2.Cauzele probabile ale producerii incendiului se stabilesc prin eliminarea ipotezelor nesustinute prin argumente tehnice.
2.3. Cauzele probabile ale producerii incendiului se stabilesc prin corelarea elementelor caracteristice ale incendiului cu împrejurarea favorizanta.
2.4. Stabilirea cauzelor probabile ale producerii incendiului se realizeaza în conformitate cu metodologia specifica aprobata.

3.Propune masuri de prevenire a producerii unui eveniment similar
3.1. Masurile stabilite sunt corelate cu cauza si împrejurarile producerii evenimentului.
3.2 Masurile sunt propuse prin abordarea tuturor încalcarilor normelor specifice de prevenire si stingere a incendiilor.
3.3. Masurile de prevenire sunt stabilite operativ pentru preîntâmpinarea producerii unui eveniment similar.

Gama de variabile
Elemente caracteristice ale incendiului:
- locul declansarii, amplasarea focarului, sursa de aprindere si mijlocul care a produs-o, primul material care a ars, conditii favorizante de dezvoltare si propagare. Împrejurari favorizante:
- avarie/defectiune tehnica, prezenta materialului combustibil, manifestarea sursei de aprindere, greseli ale factorului uman determinate de nerespectarea unor reguli, asigurarea conditiei de temporalitate între material combustibil-sursa.

Ghid pentru evaluare
Cunostinte:
- fizica si chimie
- notiuni privind combustibilitatea materialelor
- procedee de stingere a incendiilor
- tipuri de substante utilizate pentru stingerea incendiilor
- surse de initiere a incendiilor si împrejurari favorizante
- tehnici si proceduri de investigare
- metodologia cercetarii incendiului
- procese tehnologice specifice
- elemente privind comportarea la foc a constructiilor
- reglementari specifice domeniului apararii împotriva incendiilor
Evaluarea va urmarii:
- capacitatea de delimitare a elementelor caracteristice ale incendiului produs în functie de zona cea mai intensa de ardere
- capacitatea de identificare a elementelor caracteristice ale incendiului produs în strânsa corelare cu înprejurarea favorizanta si prin corelarea proprietatilor de ardere ale materialelor prezente la locul focarului cu potentialul de aprindere si manifestarea sursei de initiere
- capacitatea de stabilire a cauzelor probabile de producere a incendiului pornind de la pachetul de ipoteze acceptat si prin eliminarea ipotezelor nesustinute prin argumente tehnice
- capacitatea de aplicare a metodologiei de stabilire a cauzelor probabile ale producerii incendiilor
- capacitatea de a propune masuri de prevenire a producerii unor evenimente similare în conformitate cu reglementarile specifice PSI

precedenta<............>urmatoarea
Cursul ofera informatii cu privire la modul de administrare al activitatii de paza si protectie impotriva incendiilor intr-o unitate economica.
Echipa Cursuri Gratis Online iti ofera posibilitatea de a te perfectiona in domeniul pazei si protectiei impotriva incendiilor, fara taxa de participare.