Inapoi la Paza si Stingerea Incendiilor

Instruirea salariatilor în domeniul prevenirii si stingerii incendiilor

Descrierea unitatii
Unitatea cuprinde competentele necesare cadrului tehnic cu atributii PSI pentru identificarea nevoilor de instruire în domeniul PSI ale salariatilor, stabilirea continutului programului de instruire, desfasurarea acestuia si verificarea însusirii cunostintelor PSI de catre salariati.

1.Identifica nevoile de instruire ale salariatilor în domeniul PSI
1.1. Nevoile de instruire sunt identificate pentru toate categoriile de salariati ai unitatii.
1.2. Identificarea nevoilor de instruire ale salariatilor în domeniul PSI este realizata în corelatie cu profilul de activitate al unitatii.
1.3. Identificarea nevoilor de instruire ale salariatilor în domeniul PSI se realizeaza prin raportare la noutatile aparute în domeniul reglementarilor/activitatii curente.

2.Stabileste continutul programului de instruire
2.1. Continutul programului de instruire este stabilit diferentiat pe nivele de responsabilitati si specialitati.
2.2.Programul de instruire este elaborat luându-se în considerare toate aspectele activitatii de PSI desfasurate în cadrul unitatii.
2.3. Continutul programului de instruire este elaborat diferentiat pe categorii de cursanti, pe baza reglementarilor specifice din domeniu.
2.4. Continutul programului de instruire este stabilit în functie de scopul activitatii la care se refera abordând toate metodele specifice pregatirii salariatilor pe problematica PSI.

3.Desfasoara programul de instruire al salariatilor în domeniul PSI
3.1. Programul de instruire este desfasurat prin aplicarea unor metode specifice de pregatire.
3.2 Programul de pregatire se desfasoara cu utilizarea unor material specifice metodei de instruire aplicate.
3.3. Desfasurarea programului de instruire a salariatilor pe probleme PSI se realizeaza obligatoriu la angajare si ori de câte ori este nevoie, pe parcursul desfasurarii activitatii.

4.Verifica însusirea cunostintelor PSI de catre salariati.
4.1. Însusirea cunostintelor din domeniul PSI de catre salariati este verificata prin aplicarea unor metode specifice.
4.2. Verificarea însusirii cunostintelor PSI de catre salariati se efectueaza obligatoriu la angajare si ori de câte ori este nevoie în diverse situatii pe parcursul desfasurarii activitatii.
4.3. Însusirea cunostintelor din domeniul PSI de catre salariati este consemnata în documente de înregistrare si notificare specifice.

Gama de variabile
Aspecte ale activitatii de PSI:
- utilizarea echipamentelor de PSI, metode de interventie în caz de incendiu, modul de utilizare a echipamentelor de protectie în caz de incendiu, scule si dispozitive utilizate în medii cu pericol de explozie, mijloace de alarmare si alertare în caz de incendiu, etc.
Categorii de cursanti:
- salariati nou angajati, salariati care executa lucrari periculoase (electricieni, sudori, etc.), terte persoane care executa lucrari pe teritoriul unitatii, personalul serviciului de pompieri.
Scopul activitatii de instruire:
- instructaj introductiv general, instructajul categoriilor de salariati care executa lucrari periculoase.
Metode specifice de pregatire:
- aplicatii practice, instruiri teoretice, prezentari video, analiza de caz, dezbateri.
Materiale specifice de pregatire:
- brosuri instructiv educative, norme si reglementari în domeniu, echipamente, dispozitive, accesorii, scheme, machete, etc.
Metode de verificare a însusirii cunostintelor:
- teste scrise, întrebari orale, exercitii practice.
Situatii diverse de verificare a însusirii cunostintelor:
- încheierea unei forme de pregatire PSI, constatarea necunoasterii/nerespectarii normelor PSI.
Documente de înregistrare si notificare:
- fisa de instructaj PSI, proces-verbal de instruire, conventie/contract de prestari servicii pentru terte persoane.

Ghid pentru evaluare
Cunostinte:
- cunostinte tehnice generale
- cunostinte specifice profilului de activitate
- prevederile actelor normative care reglementeaza activitatea de PSI
- tehnici de comunicare
- elemente de pedagogie
- tehnici de predare
- tipuri de materiale didactice ce se pot utilize
Evaluarea va urmarii:
- capacitatea de identificare a nevoilor de instruire ale salariatilor în domeniul PSI în corelatie cu profilul de activitate al unitatii si prin raportare la noutatile din domeniu
- capacitatea de stabilire a continutului programului de instruire în corelatie cu toate aspectele relevante ale activitatii de PSI, cu diferentiere pe nivele de responsabilitati si specialitati, prin adaptare la necesitatile de cunoastere ale fiecarei categorii de cursanti si abordarea tuturor metodelor specifice de pregatire.
- capacitatea de derulare a programului de instruire a salariatilor prin aplicarea metodelor specifice de pregatire si utilizarea materialelor didactice necesare.
- capacitatea de verificare a însusirii cunostintelor PSI de catre salariati si de utilizare a documentelor de înregistrare si notificare specifice.

precedenta<............>urmatoarea
Cursul ofera informatii cu privire la modul de administrare al activitatii de paza si protectie impotriva incendiilor intr-o unitate economica.
Echipa Cursuri Gratis Online iti ofera posibilitatea de a te perfectiona in domeniul pazei si protectiei impotriva incendiilor, fara taxa de participare.