Inapoi la Paza si Stingerea Incendiilor

Elaborarea documentelor specifice activitatii PSI

1.Culege datele necesare elaborarii documentelor
1.1. Datele sunt culese prin metode specifice în corelatie cu tipul de document redactat.
1.2. Datele necesare elaborarii documentelor specifice activitatii PSI sunt culese prin apelarea unor surse autorizate.
1.3. Datele culese sunt complete, detaliate, reale, relevante în raport cu scopul propus.
1.4. Culegerea datelor necesare elaborarii documentelor specifice PSI este efectuata cu operativitate în scopul prevenirii permanente a producerii incendiilor.

2.Structureaza datele necesare elaborarii documentelor specific activitatii PSI
2.1. Structurarea datelor se realizeaza în functie de natura responsabilitatilor de îndeplinit.
2.2. Datele necesare sunt structurate în functie de tipul documentului redactat.
2.3. Structurarea datelor necesare elaborarii documentelor specific activitatii PSI este efectuata în conformitate cu scopul urmarit.

3.Redacteaza documentele specific activitatii PSI
3.1. Redactarea documentelor specifice activitatii PSI se realizeaza într-un limbaj specializat, clar, corect, concis, la obiect.
3.2 Documentele caracteristice activitatii PSI sunt redactate cu utilizarea unor suporturi specifice în corelatie cu resursele unitatii.
3.3. Redactarea documentelor specifice este efectuata cu operativitate în scopul asigurarii unei activitati fluente de PSI.

Gama de variabile
Documente specifice activitatii PSI:
- proiecte ale dispozitiilor scrise privind modul de organizare a activitatii de aparare împotriva incendiilor;
- proiecte ale dispozitiilor scrise privind responsabilitatile în domeniul apararii împotriva incendiilor;
- planul de control;
- documente de control (note de control, procese-verbale de control);
- proiecte pentru cereri de eliberare avize/autorizatii PSI;
- referate de conformitate privind documentatiile tehnice de executie investitii;
- listele cu substantele periculoase;
- planul de dotare si completare cu mijloace tehnice PSI;
- planul de asigurare financiara;
- planuri tematice de instruire;
- studii de evaluare a capacitatii de aparare împotriva incendiilor;
- referate de analiza a stadiului apararii împotriva incendiilor, etc.
Date necesare elaborarii documentelor:
- persoane desemnate pentru punerea în aplicare, prevenirea, controlul si supravegherea masurilor de aparare;
- modalitati de realizare a interventiei de stingere;
- resurse necesare pentru instruirea salariatilor, asigurarea mijloacelor tehnice de PSI, asigurarea mijloacelor financiare;
- numarul si complexitatea obiectivelor de controlat, timp alocat controlului, prevederile legale specifice domeniului, masuri de siguranta la foc specifice investitiilor realizate;
- prevederile legale privind clasificarea substantelor periculoase;
- concluzii rezultate din scenariile de siguranta la foc;
- evolutia situatiei operative înregistrata în obiective,
- concluziile controalelor periodice executate în unitate.
Metode specifice de culegere a datelor:
- observare directa, analiza bazei de date, studiul actelor normative specifice.
Scopuri urmarite:
- depistarea starilor de pericol, depistarea cauzelor potentiale de incendiu, a încalcarilor normelor specifice;
- stabilirea masurilor de PSI.
Surse autorizate:
- acte normative cu putere de lege, reglementari tehnice cu caracter republican, norme si dispozitii generale, norme specifice domeniului de activitate.
Tipuri de responsabilitati de îndeplinit:
- îndrumare, control supraveghere, constatare a îndeplinirii masurilor de aparare împotriva incendiilor.

Ghid pentru evaluare
Cunostinte:
- modul de organizare a activitatii PSI în unitate
- cunostinte tehnice generale
- cunostinte tehnice specifice ramurii de activitate
- normele specifice de PSI
- actele normative cu putere de lege din domeniul apararii împotriva incendiilor
- normele si dispozitiile generale din domeniu
- reglementarile tehnice cu caracter republican
- proceduri de cercetare si stabilire a cauzei si împrejurarilor producerii incendiilor
- tehnici de comunicare
Evaluarea va urmari:
- capacitatea de culegere prin metode specifice a datelor necesare elaborarii documentelor PSI prin apelarea unor surse autorizate
- capacitatea de structurare a datelor necesare elaborarii documentelor specifice activitatii PSI în functie de natura responsabilitatilor de îndeplinit, scopul urmarit si în corelatie cu tipul documentului redactat
- capacitatea de redactare operativa a documentelor specifice activitatii PSI cu utilizarea unui limbaj specializat, clar, corect, la obiect

precedenta<............>urmatoarea
Cursul ofera informatii cu privire la modul de administrare al activitatii de paza si protectie impotriva incendiilor intr-o unitate economica.
Echipa Cursuri Gratis Online iti ofera posibilitatea de a te perfectiona in domeniul pazei si protectiei impotriva incendiilor, fara taxa de participare.