Inapoi la Paza si Stingerea Incendiilor

Controlul modului de respectare a masurilor de prevenire si stingere a incendiilor

Descrierea unitatii
Unitatea cuprinde competentele necesare cadrului tehnic cu atributii PSI privind verificarea respectarii regulilor si masurilor de PSI pe timpul executarii investitiilor si exploatarii obiectivelor, urmarirea existentei si starii de functionare a mijloacelor tehnice PSI, verificarea însusirii de catre salariati a normelor specifice de PSI si întocmirea documentelor de control.

1.Verifica respectarea regulilor si masurilor de prevenire si stingere a incendiilor pe timpul executarii investitiilor si exploatarii obiectivelor
1.1. Verificarile se realizeaza pe baza prevederilor actelor normative din domeniul PSI.
1.2. Controlul se refera la toate obiectivele din limitele de proprietate ale unitatii.
1.3. Verificarea respectarii regulilor si masurilor de PSI se realizeaza urmarindu-se existenta/starea fizica si de functionare a tuturor sistemelor de protectie la foc.

2.Urmareste existenta si starea de functionare a mijloacelor tehnice PSI
2.1. Dotarea, întretinerea si exploatarea mijloacelor tehnice PSI sunt urmarite pe baza reglementarilor specifice din domeniu.
2.2. Urmarirea se realizeaza prin verificarea caracteristicilor tuturor mijloacelor tehnice PSI din dotare în functie de specificul locului de munca.
2.3. Verificarea existentei si starii de functionare a mijloacelor tehnice PSI se realizeaza prin utilizarea unor metode specifice.

3.Verifica însusirea de catre salariati a normelor specifice de PSI
3.1. Verificarea se realizeaza urmarindu-se însusirea de catre salariati a modului de actiune în situatii de incendiu în corelatie cu specificul locului de munca.
3.2.Modul de însusire de catre salariati a normelor specifice de PSI este verificat prin compararea cunostintelor asimilate cu continutul planificarilor aprobate.
3.3. Verificarea însusirii de catre salariati a normelor specifice PSI se realizeaza prin aplicarea unor metode specifice referindu-se la toate tipurile de cunostinte asimilate în domeniul PSI

4.Întocmeste documentele de control
4.1. Documentele de control sunt întocmite cu includerea tuturor aspectelor stabilite prin tematica aprobata.
4.2. Datele cuprinse în documentele de control sunt relevante si conforme cu realitatea.
4.3. Documentele de control se elaboreaza cu includerea obligatorie a masurilor tehnice si organizatorice de înlaturare a deficientelor

Gama de variabile
Tipuri de obiective de pe teritoriul unitatii: uzine, sectii, instalatii tehnologice, cladiri sociale si/sau administrative, depozite, centrale termice, gospodarii de apa, etc.
Sisteme de protectie la foc: împamântari, paratrasnete, AMC-uri, armaturi de siguranta, etc.
Specificul locului de munca: birouri, ateliere, statii, instalatii, centre de calcul, etc.
Metode specifice de verificare a mijloacelor tehnice PSI: observare directa, cântarire, masurare, analiza documentelor justificative privind asigurarea caracteristicilor tehnico-tactice ale mijloacelor tehnice PSI.
Mod de actiune în situatii de incendiu: alarmare, alertare forte, operatii tehnologice, evacuare/salvare, interventie pentru stingere.
Metode specifice de verificare a instruirii salariatilor: studiul documentelor care atesta efectuarea instructajelor periodice, interviuri, aplicatii practice.
Tipuri de cunostinte: teoretice, practice.
Tipuri de planificari: plan tematic de instruire, dispozitie generala privind instruirea salariatilor, instructiuni de aparare împotriva incendiilor pe locul de munca.

Mijloace tehnice de PSI:
- sisteme/instalatii de semnalizare, limitare si stingere a incendiilor (care echipeaza constructiile);
- masini/utilaje din dotarea serviciilor de pompieri;
- substante de stingere, echipamente si accesorii pentru protectia personalului de interventie.
Documente de control: note de control, procese verbale de control.
Reglementari: O.G.R. nr.60/1997 aprobata prin Legea 212/1997; H.G.R. nr.571/1998; O.M.I. nr.775/1998;
- normative tehnice republicane, prescriptii tehnice.

Ghid pentru evaluare
Cunostinte:
- continutul activitatilor PSI
- cunostinte tehnice generale
- cunostinte specifice profilului de activitate
- tipurile de mijloace tehnice PSI
- caracteristicile tehnice si functionale ale mijloacelor PSI
- prevederile actelor normative care reglementeaza activitatea de prevenire si stingere a incendiilor
- scopul activitatii PSI
- tehnici de comunicare
- tipurile de documente care se întocmesc în urma unui control
Evaluarea va urmarii:
- capacitatea de verificare a respectarii regulilor si masurilor de PSI pe timpul executarii investitiilor si exploatarii obiectivelor în conformitate cu prevederile actelor normative din domeniu, avându-se în vedere toate obiectivele din limitele de proprietate ale unitatii si starea tuturor sistemelor de protectie la foc din unitate;
- capacitatea de aplicare a metodelor specifice de urmarire a existentei si starii de functionare a mijloacelor tehnice PSI si de verificare a caracteristicilor acestora în corelatie cu specificul locului de munca;
- capacitatea de verificare a însusirii de catre salariati a tuturor tipurilor de cunostinte referitoare la domeniul PSI în corelatie cu specificul locului de munca;
- capacitatea de întocmire a documentelor de control cu includerea tuturor aspectelor stabilite prin tematica aprobata si asigurarea unor date relevante conforme cu realitatea;
- capacitatea de includere în documentele de control a masurilor tehnice si organizatorice de înlaturare a deficientelor constatate.

precedenta<............>urmatoarea
Cursul ofera informatii cu privire la modul de administrare al activitatii de paza si protectie impotriva incendiilor intr-o unitate economica.
Echipa Cursuri Gratis Online iti ofera posibilitatea de a te perfectiona in domeniul pazei si protectiei impotriva incendiilor, fara taxa de participare.